تماس با ماآدرس:فلکه سوم تهرانپارس خیابان 202 پلاک50
شماره تماس: 77709233
معرفی
پیوندها
اخبار

1395/10/28
بازدید علمی از نمایشگاه معماری خانه مدرن
بازدید علمی از نمایشگاه معماری خانه مدرن
ادامه خبر

1395/10/23
برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان
برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان
ادامه خبر

1395/09/28
بازدید از نمایشگاه الکامپ
بازدید از نمایشگاه الکامپ
ادامه خبر

1395/09/07
حضور کارشناس مذهبی
حضور کارشناس مذهبی
ادامه خبر

1395/09/07
جلسه انجمن اولیاء و مربیان آذر 95
جلسه انجمن اولیاء و مربیان آذر 95
ادامه خبر

1395/08/25
بازدید علمی از کاخ موزه گلستان
بازدید علمی از کاخ موزه گلستان
ادامه خبر

1395/08/24
جلسه شورای دانش آموزی
برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی
ادامه خبر

1395/08/15
جلسه عمومی کنکور
جلسه عمومی کنکور
ادامه خبر

1395/08/13
پیروزی تیم والیبال هنرستان
پیروزی تیم والیبال هنرستان
ادامه خبر

1395/08/03
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی
ادامه خبر