تماس با ماآدرس:فلکه سوم تهرانپارس خیابان 202 پلاک50
شماره تماس: 77709233
معرفی
پیوندها
شورای موسسان مدارس غیردولتی منطقه4
فرم خام سوالات خرداد 94
مشخصات دانش آموز
لطفاً تمامی قسمت های خواسته شده را به دقت وارد نمایید
لطفا دقت نمایید که این هنرستان در تهران میباشد
    شماره شناسنامه  (کدملی10رقمی):
  نام:
  نام خانوادگی:
  نام پدر:
  نام و نام خانوادگی مادر:
    تاریخ تولد:
روز ماه سال
تحصیلات پدر:
تحصیلات مادر:
  شغل پدر:
شماره محل کار پدر: 
آدرس محل کار پدر:
  شغل مادر:
شماره محل کار مادر:
آدرس محل کار مادر:
نحوه آشنایی با مدرسه:
معرف:
  مدرسه سال قبل:
پایه تحصیلی سال قبل:
وضعیت انضباطی:
    معدل کل درسی:
 اعشار    صحیح
/
رشته مورد تقاضا:
پایه مورد تقاضا:
  تلفن منزل: بدون پیش شماره
  شماره همراه پدر:
شماره همراه مادر:
  شماره همراه دانش آموز:
  آدرس منزل:
کدپستی: