تماس با ماآدرس:فلکه سوم تهرانپارس خیابان 202 پلاک50
شماره تماس: 77709233
معرفی
پیوندها
شورای موسسان مدارس غیردولتی منطقه4
فرم خام سوالات خرداد 94
دانش آموزان ممتاز

علی سالارکیا
19.70

علبرضا سلطانی نشان
19.95

مهدی عسگری مهر
19.46
سایر رتبه ها
 
علبرضا سلطانی نشان
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 1
 
علی سالارکیا
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 2
 
مهدی عسگری مهر
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 3
 
سید علی مهام
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 4
 
مهدی یوسفی فشکی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 5
 
علی رحیمی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 6
 
محمد سپهر احمدی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 7
 
اميررضا اسماعيليان
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 8
 
پارسا تقوی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 9
 
فربد نعیمی نیا
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 10
 
پویا رحیمی طهرانی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 11
 
بهرام مدرسی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 12
 
امیر حسین پایانی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 13
 
سید پدرام موسوی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 14
 
سید سعید فاضلی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 15
 
سید حسین سید محمودی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 16
 
آرمان شیرخانی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 17
 
محمد جواد امینی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 18
 
محمدحسین حق شناس
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 18
 
سید علیرضا آقامیرزاده
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 19
 
علی انصاری
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 20
 
سام باقریان
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 21
 
شهاب ضیائی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 22
 
علیرضا تابنده راد
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 23
 
محمدرضا علیایی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 24
 
رضا احمدی مقدم
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 25
 
میر رضا موسوی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 26
 
مهدی کلثومی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 27
 
سینا عبدلی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 28
 
پوریا پارسی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 29
 
مهران قلی پور
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 30
 
امیرحسین شابازاده بنگر
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 31
 
متین محمدخانی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 32
 
محمد امین امیراحمدی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 33
 
سید پارسا رسولی طاهر
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 34
 
سهیل صمیمی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 35
 
امیرحسین مستوفی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 36
 
رضا تسبیحی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 37
 
یاسین شهرامیان
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 38
 
امیرمهدی نجفی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 39
 
حمید مختاری
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 39
 
محمد قربانی
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 40
 
رضا حسن آبادی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 41
 
علیرضا شریعتی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 42
 
علیرضا یقین علی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 43
 
ایمان ولید آبادی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 44
 
محمدمتین شریفی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 45
 
عادل پرویزی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 46
 
محمدرضا یقین علی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 47
 
علی رضا ابراهیمیان
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 48
 
علی مسکرا
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 49
 
مرتضی جوادزاده
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 50
 
حمید رضا بزرگ
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 51
 
آرمین سرانجام
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 52
 
مهدی نمازی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 52
 
حسین بختیاری
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 53
 
مجتبی دوشابی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 54
 
سجاد کریمی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 55
 
عرفان صالحی بزرگی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 56
 
ایمان سربازثانی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 57
 
امیر مهدی اژدریان
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 58
 
سید شایان رضوی زاده
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 59
 
امیرحسین جواهرکار
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 59
 
امیر عباس مقصودی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 59
 
محمد کثیری
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 60
 
محمدعلی محمدزاده مقدم
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 61
 
محمد سالار اندایش
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 62
 
مهدی ابراهیم مزینانی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 62
 
پدرام فرضی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 63
 
بردیا قاسمی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 64
 
امیرحسین قهرمان پور
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 65
 
محمدصدرا حبیبی راد
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 65
 
علیرضا تاجیک سیر
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 66
 
امین بیات
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 67
 
عباس براتی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 68
 
سید امیرحسین میردانیالی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 69
 
محمد رضا سمیعی
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 70
 
مبین کردزاده
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 71
 
محمد رضا حسن زاده
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 72
 
علیرضا شعبانی لالانی
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 73
 
امید مهدوی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 74
 
محمد قاسمی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 75
 
سید پارسا بابایی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 76
 
امیرمهدی نیکبخت
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 77
 
محمد هادی پور
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 78
 
آرسام زمانی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 79
 
فرزام افتخاری
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 80
 
محمدحسن اسکندری
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 81
 
محمدرضا شاهانی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 82
 
امیرعلی نیازی
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 83
 
مهدی تاجیک
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 84
 
آرمان محمد ابراهیمی
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 85
 
امیررضا رحیمی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 86
 
حسین ارجمندی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 87
 
امید عسکری نژاد
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 88
 
علیرضا کشانی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 89
 
امیرحسین یاری
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 90
 
علیرضا پازوکی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 91
 
علی خاکبازان
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 92
 
کیوان رجبعلی زاده
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 93
 
پارسا دوطاقی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 94
 
عارف دارابی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 95
 
مهبد محمدی
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 96
 
محمدعرفان پیراسته
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 97
 
محمد حسین احمدنیا
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 98
 
پارسا ایزدپناهی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 99
 
عرفان پازوکی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 100
 
علیرضا رحیمی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 101
 
دانیال محمدحسینی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 102
 
یاسر مشهدی ابراهیم
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 103
 
مبین صابریان
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 104
 
علی درویشی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 105
 
مبین محمدی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 106
 
محمدحسین اخوان سیاهکلی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 107
 
علی طوماری
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 108
 
پارسا ابراهیمی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 109
 
امیرحسین خیری عین آباد
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 110
 
محمدجواد جعفری
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 111
 
سامان گرامی منش
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 111
 
مهدی عباسی حصار امیری
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 112
 
عرفان بیکدلی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 113
 
سید حامد میرقوامی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 114
 
امید دژند
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 115
 
امیرکسری احدپور
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 116
 
محمد محسن خیراندیش
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 117
 
متین نامدار
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 118
 
امیر سپهر حاجی کاظمی کماری
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 119
 
عرفان علیپور ایچی درق
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 120
 
مهرشاد وفادار
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 121
 
علیرضا اکبرخانی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 122
 
محمدرضا کاوک تو
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 123
 
محمد مهدی محمدی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 124
 
نیما همتیان
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 125
 
علی حسین دوست
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 126
 
محمد مهدی حسین پور
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 127
 
معراج شکاری
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 128