ورود به سایت جدید
تماس با ماآدرس:فلکه سوم تهرانپارس خیابان 202 پلاک50
شماره تماس: 77709233
معرفی
پیوندها
دانش آموزان ممتاز

علی سالارکیا
19.70

علبرضا سلطانی نشان
19.95

مهدی عسگری مهر
19.46
سایر رتبه ها
 
علبرضا سلطانی نشان
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 1
 
علی سالارکیا
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 2
 
مهدی عسگری مهر
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 3
 
سید علی مهام
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 4
 
مهدی یوسفی فشکی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 5
 
علی رحیمی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 6
 
محمد سپهر احمدی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 7
 
اميررضا اسماعيليان
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 8
 
پارسا تقوی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 9
 
فربد نعیمی نیا
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 10
 
پویا رحیمی طهرانی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 11
 
بهرام مدرسی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 12
 
امیر حسین پایانی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 13
 
سید پدرام موسوی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 14
 
سید سعید فاضلی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 15
 
سید حسین سید محمودی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 16
 
آرمان شیرخانی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 17
 
محمد جواد امینی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 18
 
محمدحسین حق شناس
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 18
 
سید علیرضا آقامیرزاده
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 19
 
علی انصاری
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 20
 
سام باقریان
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 21
 
شهاب ضیائی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 22
 
علیرضا تابنده راد
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 23
 
محمدرضا علیایی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 24
 
رضا احمدی مقدم
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 25
 
میر رضا موسوی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 26
 
مهدی کلثومی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 27
 
سینا عبدلی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 28
 
پوریا پارسی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 29
 
مهران قلی پور
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 30
 
امیرحسین شابازاده بنگر
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 31
 
متین محمدخانی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 32
 
محمد امین امیراحمدی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 33
 
سید پارسا رسولی طاهر
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 34
 
سهیل صمیمی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 35
 
امیرحسین مستوفی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 36
 
رضا تسبیحی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 37
 
یاسین شهرامیان
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 38
 
امیرمهدی نجفی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 39
 
حمید مختاری
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 39
 
محمد قربانی
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 40
 
رضا حسن آبادی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 41
 
علیرضا شریعتی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 42
 
علیرضا یقین علی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 43
 
ایمان ولید آبادی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 44
 
محمدمتین شریفی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 45
 
عادل پرویزی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 46
 
محمدرضا یقین علی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 47
 
علی رضا ابراهیمیان
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 48
 
علی مسکرا
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 49
 
مرتضی جوادزاده
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 50
 
حمید رضا بزرگ
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 51
 
آرمین سرانجام
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 52
 
مهدی نمازی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 52
 
حسین بختیاری
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 53
 
مجتبی دوشابی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 54
 
سجاد کریمی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 55
 
عرفان صالحی بزرگی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 56
 
ایمان سربازثانی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 57
 
امیر مهدی اژدریان
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 58
 
سید شایان رضوی زاده
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 59
 
امیرحسین جواهرکار
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 59
 
امیر عباس مقصودی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 59
 
محمد کثیری
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 60
 
محمدعلی محمدزاده مقدم
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 61
 
محمد سالار اندایش
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 62
 
مهدی ابراهیم مزینانی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 62
 
پدرام فرضی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 63
 
بردیا قاسمی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 64
 
امیرحسین قهرمان پور
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 65
 
محمدصدرا حبیبی راد
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 65
 
علیرضا تاجیک سیر
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 66
 
امین بیات
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 67
 
عباس براتی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 68
 
سید امیرحسین میردانیالی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 69
 
محمد رضا سمیعی
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 70
 
مبین کردزاده
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 71
 
محمد رضا حسن زاده
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 72
 
علیرضا شعبانی لالانی
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 73
 
امید مهدوی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 74
 
محمد قاسمی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 75
 
سید پارسا بابایی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 76
 
امیرمهدی نیکبخت
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 77
 
محمد هادی پور
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 78
 
آرسام زمانی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 79
 
فرزام افتخاری
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 80
 
محمدحسن اسکندری
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 81
 
محمدرضا شاهانی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 82
 
امیرعلی نیازی
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 83
 
مهدی تاجیک
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 84
 
آرمان محمد ابراهیمی
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 85
 
امیررضا رحیمی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 86
 
حسین ارجمندی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 87
 
امید عسکری نژاد
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 88
 
علیرضا کشانی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 89
 
امیرحسین یاری
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 90
 
علیرضا پازوکی
دهم حسابداری
  رتبه در مدرسه: 91
 
علی خاکبازان
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 92
 
کیوان رجبعلی زاده
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 93
 
پارسا دوطاقی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 94
 
عارف دارابی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 95
 
مهبد محمدی
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 96
 
محمدعرفان پیراسته
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 97
 
محمد حسین احمدنیا
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 98
 
پارسا ایزدپناهی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 99
 
عرفان پازوکی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 100
 
علیرضا رحیمی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 101
 
دانیال محمدحسینی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 102
 
یاسر مشهدی ابراهیم
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 103
 
مبین صابریان
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 104
 
علی درویشی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 105
 
مبین محمدی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 106
 
محمدحسین اخوان سیاهکلی
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 107
 
علی طوماری
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 108
 
پارسا ابراهیمی
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 109
 
امیرحسین خیری عین آباد
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 110
 
محمدجواد جعفری
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 111
 
سامان گرامی منش
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 111
 
مهدی عباسی حصار امیری
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 112
 
عرفان بیکدلی
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 113
 
سید حامد میرقوامی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 114
 
امید دژند
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 115
 
امیرکسری احدپور
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 116
 
محمد محسن خیراندیش
سوم معماری ب
  رتبه در مدرسه: 117
 
متین نامدار
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 118
 
امیر سپهر حاجی کاظمی کماری
دهم معماری
  رتبه در مدرسه: 119
 
عرفان علیپور ایچی درق
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 120
 
مهرشاد وفادار
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 121
 
علیرضا اکبرخانی
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 122
 
محمدرضا کاوک تو
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 123
 
محمد مهدی محمدی
سوم کامپیوتر آ
  رتبه در مدرسه: 124
 
نیما همتیان
دهم کامپیوتر
  رتبه در مدرسه: 125
 
علی حسین دوست
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 126
 
محمد مهدی حسین پور
سوم معماری آ
  رتبه در مدرسه: 127
 
معراج شکاری
سوم کامپیوتر ب
  رتبه در مدرسه: 128