ورود به سایت جدید
تماس با ماآدرس:فلکه سوم تهرانپارس خیابان 202 پلاک50
شماره تماس: 77709233
معرفی
پیوندها
آخرین تشویق ها

مهران قلی پور
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم معماری A

محمد تقی بخشی
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم معماری A

مهدی ابراهیم مزینانی
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم کامپیوتر A

امیرمهدی نجفی
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم معماری A

مرتضی جوادزاده
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم معماری B

حمید مختاری
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم معماری B

پوریا پارسی
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم معماری B

علی احمدی
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم کامپیوتر B

سینا عبدلی
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم کامپیوتر B

دانیال حسنی
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
سوم کامپیوتر A

امیر حسین پایانی
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم معماری B

شهاب ضیائی
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم کامپیوتر B

مهدی کلثومی
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم کامپیوتر A

عادل پرویزی
کسب رتبه اول امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94 در کلاس
دوم کامپیوتر A

سامان فرنام
کسب رتبه اول امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94 در کلاس و هنرستان
سوم کامپیوتر A

امیرحسین شابازاده بنگر
کسب رتبه برتر درسي در امتحانات نوبت اول 95-94
دوم کامپیوتر A

محمد حسنی
کسب رتبه اول کلاس در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
سوم معماری A

اميررضا اسماعيليان
کسب رتبه اول کلاس در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم معماری A

محمدحسین حق شناس
کسب رتبه اول کلاس در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم کامپیوتر B

سید حسین سید محمودی
کسب رتبه اول کلاس در امتحانات نوبت اول سال تحصيلي 95-94
دوم معماری B