ورود به سایت جدید
تماس با ماآدرس:فلکه سوم تهرانپارس خیابان 202 پلاک50
شماره تماس: 77709233
معرفی
پیوندها
مشخصات دانش آموز
لطفاً تمامی قسمت های خواسته شده را به دقت وارد نمایید
لطفا دقت نمایید که این هنرستان در تهران میباشد
    شماره شناسنامه  (کدملی10رقمی):
  نام:
  نام خانوادگی:
  نام پدر:
  نام و نام خانوادگی مادر:
    تاریخ تولد:
روز ماه سال
تحصیلات پدر:
تحصیلات مادر:
  شغل پدر:
شماره محل کار پدر: 
آدرس محل کار پدر:
  شغل مادر:
شماره محل کار مادر:
آدرس محل کار مادر:
نحوه آشنایی با مدرسه:
معرف:
  مدرسه سال قبل:
پایه تحصیلی سال قبل:
وضعیت انضباطی:
    معدل کل درسی:
 اعشار    صحیح
/
رشته مورد تقاضا:
پایه مورد تقاضا:
  تلفن منزل: بدون پیش شماره
  شماره همراه پدر:
شماره همراه مادر:
  شماره همراه دانش آموز:
  آدرس منزل:
کدپستی: